عیار بذر چغندر قند چیست؟

  عیار بذر چغندر قند چیست؟ چغندر قند ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات تولید قند می باشد. اما در این کارخانجات هنگام خرید محصول چغندر