خطای E1 ماشین ظرفشویی ال جی

خطای E1 ماشین ظرفشویی ال جی خطای E1  یکی از خطاهای رایج این نمونه ماشین ظرفشویی می باشد و می تواند علل مختلفی داشته باشد