خطای E1 ماشین ظرفشویی ال جی

خطای E1 ماشین ظرفشویی ال جی خطای E1  یکی از خطاهای رایج این نمونه ماشین ظرفشویی می باشد و می تواند علل مختلفی داشته باشد اعم از: زیاد بودن مایع ریخته شده در مخزن دستگاه انسداد راه خروج اب در دستگاه و یا توری های مسیر تخلیه اب همتراز بودن شلنگ تخلیه با سطح زمین …

خطای E1 ماشین ظرفشویی ال جی ادامه »