چهارشنبه, اکتبر 20تیتر11

لوازم خانگی

خطای E1 ماشین ظرفشویی ال جی

لوازم خانگی, ماشین ظرفشویی
خطای E1 ماشین ظرفشویی ال جی خطای E1  یکی از خطاهای رایج این نمونه ماشین ظرفشویی می باشد و می تواند علل مختلفی داشته باشد اعم از: زیاد بودن مایع ریخته شده در مخزن دستگاه انسداد راه خروج اب در دستگاه و یا توری های مسیر تخلیه اب همتراز بودن شلنگ تخلیه با سطح زمین ویا اینکه مشکل از بورد دستگاه بوده و به تعمیرات تخصصی نمایندگی نیاز دارد.