بازارچه مرزی آستارا

بازارچه مرزی آستارا صادرات و ورادات آستارا آستارا یکی از شهرهای مرزی استان گیلان می باشد که به نوبه خود به یک قطب اقتصادی تبدیل