بازی جذاب ایرهاکی چیست؟

بازی جذاب ایرهاکی چیست؟ ایرهاکی یا هاکی روی میز یک بازی جذاب خانگی می باشد که در اغلب شهربازی های سرپوشیده نیز میز اختصاصی آن